Tôi Đã Sai

Tôi Đã Sai 75

Kimmese, Lâm Vissay
Em ơi em đi về
Em đừng ham chơi nữa
Hãy về đây bên anh
Anh cần em nhiều lắm
Em ơi em đi về
Cuộc đời mình rất ngắn
Đừng để mất thời gian
Vì nhưng chuyện vô nghĩa
Anh ơi anh hãy chờ,
Em còn bận việc chút
Khi chiều xuống em qua,
Anh vui lòng chờ nhé
Em sẽ đến bên anh,
Em cần anh kiên nhẫn
Chẳng còn lo lắng chi
Sao anh lại hờn dỗi
Is it u, is it me
Is It us u can see
Is it u, is it me
Is It us u can see
Is it u, is it me
Is It us u can see
Bye bye baby
Everything is gone
Bye bye baby
Everything is gone
Bye bye baby
Everything is gone
Bye bye baby
Everything is gone
Em ơi , anh không thể,
Chờ đợi thêm nữa
Có nhiều thứ phải lo,
Không thể chờ em mãi
Nếu như anh không thế,
Chờ đợi em thêm nữa
Hãy cứ thế đi đi,
Ta không cần nhau nữa
Thôi đừng nói chi thêm,
Chỉ còn là vô nghĩa
Nếu không hiểu cho nhau,
Chằng có thể đi tiếp
Is it u, is it me
Is It us u can see
Is it u, is it me
Is It us u can see
Is it u, is it me
Is It us u can see
Bye bye baby
Everything is gone
Bye bye baby
Everything is gone
Bye bye baby
Everything is gone
Bye bye baby
Everything is gone
I'm not happy to make u cry
Don't throw our love away
I just want u to stay
All i gotta say:
I'm sorry Babe
We all make mistakes,
Forgiving is the best way if we want to keep our love
Is it u,
Yeah it's me
No it's us
Now we See
Is it u,
Yeah its me
No its us
Now we See
Is it u,
Yeah it's me
No its us
Now we See
Is it u,
Yeah it's me
No its us
Now we See
Oh my Baby
I Know i was wrong
Oh my Baby
I Know i was wrong
Oh my Baby
I Know i was wrong
Oh my Baby
I Know i was wrong
Oh, Oh, Oh,
I know I was wrong
Oh, Oh, Oh,
I know I was wrong