Bước Chân Việt

Bước Chân Việt 4

Nhóm Giao Thời
Từ thủa Hồng Bàng, ngàn năm truyền thuyết lưu vang.
Trăm trứng nở trăm con, nửa xuống biển, nửa lên non…
Cha tên gọi Lạc Long Quân. Mẹ là nàng tiên Âu Cơ…
Theo bước cùng Cha Mẹ… Oh Oh Oh
Chung sức đồng lòng, ngàn năm nòi giống Tiên Rồng.
Anh em cùng nhau, lập cơ đồ dựng giang san.
Nước tên gọi là Văn Lang. Xưng vua trị vì Hùng Vương.
Mười tám đời vua Hùng, thật vẻ vang.
Oh Oh Oh những ngày tươi sáng dựng xây,
Oh Oh Oh những ngày hạnh phúc đẹp thay
Oh Oh Oh Bao lần ngoại bang xâm lấn,
Vẫn ngàn năm một lòng giữ vững.
Lòng nhớ cánh chim Lạc bay cao giữa trời.
Nhìn gấm vóc tươi đẹp non sông sáng ngời.
Cầm tay bước chân Việt cùng nhau đi tới.
Công ơn Hùng Vương còn nhớ muôn đời.