Tình Như Sương Khói

Tình Như Sương Khói 289

Ưng Hoàng Phúc
Buồn sao em ơi mai em đi rồi
Tình yêu đôi ta giờ thành sương khói
Buồn lên đôi mi một phút yếu lòng
Để một hình bóng xen vào đôi ta
Buồn trong cô đơn trống vắng căn phòng
Làm sao gương xưa lại lành em ơi
Tình trong cơn mê lạc lối không về
Để giờ đánh mất một người anh yêu
Chorus :
Tình là sương khói mang em đi rồi
Đường băng cất cánh phi cơ xa rồi
Mang người thương về nơi xa
Mang mùa đông vào tim anh
Gọi Tên Em, Em có biết không
Giờ mình xa cách đại dương mịt mùng
Từ đây lẽ bóng sương đêm một mình
Mong niềm đau sẽ trôi nhanh
Anh và em lại bên nhau
Tình sương khói tưởng xa lại gần nhau.