Anh Biết Phải Chọn Ai

Anh Biết Phải Chọn Ai 1

Hoàng Châu
Người con gái ấy đến với anh trong tình yêu rất thật lòng
Còn em đến với anh trong lầm lỡ
Vậy thì tạo sao anh còn thương còn vương vẫn kỷ niệm
Quá khứ ngày xưa hãy quên đi
Người con gái ấy đã cho anh bao niềm vui giữa cuộc đời
Để quên đi chính em đang hờ hững
Vậy thì người ơi ta chia tay để nhau hết buồn phiền
Vì em đây chưa thật lòng với anh.
ĐK:
Người con gái ấy và em anh phải biết chọn ai?
Chọn em thì anh chỉ còn buồn đau với ngày mai
Người ấy và em anh phải biết chọn ai
Thì anh hãy chọn người con gái kia.
Người con gái ấy và em anh phải biết chọn ai?
Chọn em thì anh chỉ còn buồn đau với buồn đau
Người ấy và em, anh phải biết chọn ai?
Thì anh nên chọn người con gái kia.
(Thì anh nên chọn người yêu anh nhiều hơn em)