Ai Rồi Cũng Già

Ai Rồi Cũng Già 1

Trịnh Tú Trung, Fame Chí Thành
Ngày ngày tháng tháng trôi trôi ai rồi cũng sẽ già,
cùng ngồi chờ đứa con đi xa về
ngậm ngùi bên chiếc radio buồn đến chiếc lá sau hè,
1 ngày cũng rớt rơi mà thôi ơi
à ơi à a í a í à à ơi à a í a í à .
Ngồi ngồi tối tối cô đơn chẳng còn ai bên mình
nỗi buồn càng khắc sâu đáy lòng
cuộc đời sớm nở đêm đêm
bao đêm chờ ai nào đâu biết đâu ngày sau
ơi à ơi à a í a í à à ơi à a í a í à.
Ai rồi cũng sẽ già,
cũng 1 mình bên chiếc radio
lúc nào cũng buồn, buồn lo cho tương lai tụi nhỏ
ai rồi cũng chờ chờ
thời gian lặng lẽ trôi đi
mỏi mòn kiếm tìm, tìm về yêu thương ngày xưa