Ai Là Người Có Lỗi

Ai Là Người Có Lỗi 2

Nhật Kim Anh, Lương Thế Minh
Nhìn giọt mưa rơi rơi tim tôi đang lặng lẽ
Suy nghĩ đến em nước mắt tôi ứa lệ
Lúc trước ta yêu nhau tình yêu đẹp như trăng sao
Giờ đây anh muốn níu kéo cũng chẳng được đâu
Hỡi người dấu yêu.
Vì sao tình yêu ta cho nhau thật đậm sâu
Bây giờ tỉnh giấc đã biết mất em rồi đấy.
[ĐK1:]
Giờ đây anh có muốn níu kéo trong giấc mộng
Chỉ khiến nước mắt thêm đau lòng
Muốn hỏi vì sao anh ơi?
Vì sao anh ơi? Lỗi tại vì ai?
Trong đêm tối anh nằm suy nghĩ
Anh đã biết anh là người có lỗi
Em yêu hỡi xin đừng hờn dỗi
Xin em chớ đau buồn em khóc
Vì ai anh ơi lỗi tại vì ai?
[ĐK2:]
Giờ đây anh có muốn níu kéo trong giấc mộng
Chỉ khiến nước mắt thêm đau lòng
Muốn hỏi vì sao anh ơi?
Vì sao anh ơi? Lỗi tại vì ai?
Khi xưa đó anh nào đâu có biết
Ta xa cách trong lòng anh nuối tiếc
Em yêu hỡi bây giờ anh đã biết
Anh không muốn xa em thêm lần nữa
Vì ai anh ơi lỗi tại vì ai?.