1 2 3 Khóc

1 2 3 Khóc 4

Khánh Đơn
1 2 3 trong đêm khuya nghe đồng hồ tích tắc.
1 2 3 em ra đi yêu thương đánh đánh mất.
1 2 3 đêm trôi quaa anh rồi nhiều nước mắt.
1 2 3 em đã xa anh vẫn mong em sẽ về.
Màn đêm xuống dần cô đơn mình anh với anh mong em về đây,
Từng giọt mưa đang rơi lạnh câm, người yêu hỡi em đâu có hay,
Bình minh biến ngàn bông hoa, tình yêu héo khô trên tay của anh,
Và qua tim anh như cành hoa, đang héo khô trong nỗi đợi chờ
1 2 3 bao nhiêu đêm cho em biết không em đang ở đâu
1 2 3 trong đêm khuya mình anh với mưa đang mong chờ em
1 2 3 muôn bông hoa tình yêu héo khô khi không có em
1 2 3 anh cho em nghe thoi gjan bun dang troi lang le
1 2 3 bao nhiêu đêm chờ em biết không em đang ở đâu
1 2 3 trong đêm khuya mình anh với mưa đang mong chờ em
1 2 3 muôn bông hoa tình yêu héo khô khi không có em
1 2 3 anh chờ em hỡi em anh đang nhớ em vô cùng