Tết đến rồi

Tết đến rồi

Hồ Quang Hiếu, Hoàng Rapper 442
Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Minh Hằng 257
Đại Nhân, Thanh Duy, Biệt Đội Vui nhộn 202
Triệu Lộc, Tiêu Châu Như Quỳnh 6